Tietosuojakäytäntö

Tämä on Winzon Group LTD:n tietosuojakäytännön versio 2.4, päivitetty viimeksi 1. kesäkuuta 2023

 1. Lyhenteet ja määritelmät
 2. Ohjain ja yhteystiedot
 3. Muutokset tietosuojaselosteeseen ja velvollisuutesi ilmoittaa meille muutoksista
 4. Kerätyt tiedot, tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta
 5. Tiedon erityisluokat
 6. Tietojen vastaanottajien luokat ja tiedonsiirto
 7. Tietojen säilytysaika
 8. Evästekäytäntö
 9. Sinun oikeutesi
  1. Käyttöoikeus
  2. Oikeus oikaisuun
  3. Poisto-oikeus ("oikeus tulla unohdetuksi")
  4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen
  6. Oikeus vastustaa käsittelyä
  7. Tee valitus valvontaviranomaiselle
 10. Mitä voimme tarvita sinulta
 11. Eri merkit
 12. Aikaraja vastaamiseen
 1. Lyhenteet ja määritelmät

  AML

  Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta, sellaisena kuin se on määritelty laissa 5th AML-direktiivi ja FATF:n suositukset.

  DPO

  Tietosuojavastaava.

  ETA

  Euroopan talousalue.

  EU

  Euroopan unioni.

  GDPR

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta ( Yleinen tietosuoja-asetus).

  PEP

  Poliittisesti altistunut henkilö. Tällaista asemaa voidaan soveltaa myös perheenjäseniin tai henkilöihin, joiden tiedetään olevan poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden lähikumppaneita.

  Pelaaja

  Loppuasiakas, joka osallistuu WINZONin tarjoamien palvelujen käyttöön tai tekee niitä valmistelevia toimia. Tämän käytännön viittaukset sinuun tai sinuun ovat viittauksia pelaajaan.

  Palvelut

  Tarvittaessa palvelut, joita WINZON tarjoaa toistaiseksi verkkosivuston ja/tai minkä tahansa mobiili- tai tablet-sovelluksen kautta.

  Verkkosivusto

  https://mywin24.com ja/tai mikä tahansa muu WINZONin omistama tai ylläpitämä verkkosivusto.

  WINZON

  Winzon Group Ltd., reg.nro. C89900, jonka kotipaikka on MK Business Center 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta. Tämän käytännön viittaukset meille, meidän, me tai yhtiö ovat viittauksia WINZONiin.

  Muut lyhenteet ja määritelmät (esim. henkilökohtaiset tiedot, ohjain, prosessori, rekisteröity, vastaanottaja, kolmas osapuoli, suostumus, käsittelyä, jne.), joita käytetään tässä käytännössä, on sama merkitys kuin ne on määritelty GDPR:ssä.

  WINZON on GDPR-aihe - tämän käytännön yhteydessä WINZONiin voidaan viitata myös nimellä ohjain.

  WINZON käsittelee pelaajien henkilötietoja rekisteröityinä – tämän käytännön puitteissa rekisteröity ja pelaaja on sama merkitys ja termillä tiedot – oletetaan pelaajien henkilötietoja, joita WINZON käsittelee.

 2. Ohjain ja yhteystiedot

  WINZON on pelaajien henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja pelaaja voi ottaa yhteyttä WINZONiin ja tietosuojavastaavaan osoitteessa compliance@winzon.com tai postitse osoitteeseen:

  Winzon Group LTD MK Business Center 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta

 3. Muutokset tietosuojaselosteeseen ja velvollisuutesi ilmoittaa meille muutoksista

  Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa, muokata, lisätä ja/tai poistaa osaa tästä tietosuojakäytännöstä milloin tahansa. Ilmoitamme sinulle etukäteen kaikista tähän tietosuojakäytäntöön (sekä muihin verkkosivustoa koskeviin ehtoihin) tehdyistä olennaisista muutoksista.

 4. Kerätyt tiedot, tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta

  Täten tiedostat ja hyväksyt, että meidän on tarpeen kerätä ja muuten käyttää henkilötietojasi, jotta pääset verkkosivustolle ja voit käyttää sitä ja jotta voit osallistua peleihin tai vedonlyöntiin.

  Ymmärrämme täten, että kerättäessä henkilötietojasi edellisessä säännöksessä mainitun mukaisesti sitoudumme GDPR:ään ja Tietosuojalaki (CAP 586) Maltasta. Suojaamme henkilötietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi parhaiden liiketoimintakäytäntöjen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

  Käytämme henkilötietojasi, jotta voit osallistua peleihin ja vedonlyöntiin ja suorittaaksemme peleihin tai vedonlyöntiin osallistumiseen liittyviä toimintoja. Saatamme myös käyttää henkilötietojasi ilmoittaaksemme sinulle muutoksista, uusista palveluista ja kampanjoista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Jos et halua vastaanottaa tällaisia suoramarkkinointitietoja, voit kieltäytyä tällaisesta palvelusta - kirjaudu sisään pelitilillesi ja muokkaa profiilia kieltäytyäksesi. Jos haluat osallistua uudelleen ja saada kaikenlaista markkinointimateriaalia, voit tehdä sen kirjautumalla sisään pelitilillesi ja muokkaamalla profiilia tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

  Saatamme ottaa sinuun ajoittain yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muilla mobiilipohjaisen viestinnän muodoilla tarjotaksemme tarjouksia ja kampanjoita muilta WINZONiin liittyviltä yrityksiltä, jotka toimivat WINZONin lisenssien alaisina. Täten hyväksyt tällaisen yhteydenoton. Puhelut voidaan nauhoittaa ja käyttää koulutustarkoituksiin.

  Jos meidän on kerättävä tietoja lain tai kanssasi tekemämme sopimuksen ehtojen mukaisesti, etkä toimita näitä tietoja pyydettäessä, emme ehkä pysty täyttämään sopimusta, joka meillä on tai yritämme tehdä kanssasi ( esimerkiksi tarjotaksemme sinulle palveluitamme).

  Varmista, että käyttäjätunnuksesi ei sisällä henkilökohtaisia tunnistetietoja, sillä käyttäjätunnus on jaettu tiettyjen kumppaneiden kanssa ja käyttäjätunnuksen jakamisen yhteydessä tätä ei erikseen pidetä henkilötiedona. Ota meihin yhteyttä, jos käyttäjätunnuksesi sisältää henkilökohtaisia tunnistetietojasi, jotta voimme tehdä asianmukaiset järjestelyt tietojesi suojaamiseksi ja opastaa sinua käyttäjänimen vaihtamisessa.

  Seuraavassa taulukossa kuvataan käsittelemiemme henkilötietojen luokat, tarkoitus, jota varten käsittelemme tällaisia tietoja, sekä käsittelyyn käytetty vastaava oikeusperusta. On tärkeää tietää, että samoja henkilötietoja voidaan käsitellä eri tarkoituksiin ja siten eri oikeudellisin perustein samanaikaisesti käsittelyn tarkoituksesta riippuen.

  Tiedot käsitelty

  Käsittelyn tarkoitus

  Käsittelyn oikeusperusta

  Tunnistus- ja varmistustiedot (sis. AML-tiedot) - nimi, sukunimi, tyttönimi (tarvittaessa), postitus/asuinpaikka/vakituosoite, sis. todiste osoitteesta (kopio sähkölaskusta, pankin viitekirje jne.), syntymäaika, syntymäpaikka (tarvittaessa), henkilökortin/passin tiedot (sis. kopio henkilökortista/passista), kansalaisuus, tiedotusvälineiden osallistuminen , Valtakirja (jos sovellettavissa), perheenjäsenet, tutkinnot ja pätevyys, koulut/yliopistot, joissa on käynyt, työhistoria ja tiedot

  Iän, henkilöllisyyden ja yhteystietojen tarkistus.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Tunnistaaksemme ja tutkiaksemme epäilyttävää toimintaa suojellaksemme liiketoimintaamme riskeiltä ja petoksilta.

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Maksutapahtumien suorittamiseen ja hallintaan.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  AML- ja due diligence -tarkoituksiin.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Yhteystiedot - nimi, sukunimi, tyttönimi (tarvittaessa), puhelinnumero, sähköpostiosoite, postitus/asuinpaikka/vakituosoite, sis. todiste osoitteesta (kopio sähkölaskusta, pankkiviitekirje jne.)

  Täyttääkseen WINZONin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille/lainvalvontaviranomaisille.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Tunnistaa ja tutkia epäilyttävää toimintaa WINZONin liiketoiminnan suojelemiseksi riskeiltä ja petoksilta

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Transaktioiden ja vedonlyöntien seuranta ja arviointi, tällaisten tietojen valvonta ja vertailu tarkkuuden ja todentamisen varmistamiseksi kolmansien osapuolten kanssa.

  Oikeutettu etu (varmistetaan annettujen tietojen oikeellisuus ja laillinen luonne).

  Pelitilin luominen WINZONin järjestelmässä ja pelaajan rekisteröiminen uudeksi käyttäjäksi.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  Hallita WINZONin ja pelaajan jatkuvaa suhdetta ja tarjota pelaajalle asiakaspalvelupalveluita.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  Suorittaa tilastoanalyysi WINZONin nykyisten palveluiden/pelien parantamiseksi ja päivittämiseksi sekä päivitettyjen tai uusien pelien kehittämiseksi.

  Perusteltu etu (palveluraportit ja liiketoiminnan kehittäminen.

  Antaa pelaajan osallistua mihin tahansa mahdolliseen uskollisuusjärjestelmään verkkosivustolla.

  Perusteltu etu (kanta-asiakasohjelman tarkoitukset).

  Uutiskirjeen tilaaminen, kampanjat ja/tai postituslistalle lisääminen.

  Pelaajan suostumus.

  Pelaajan pelikäyttäytymisen/taitojen ja toimintojen seuranta ja arviointi henkilökohtaisten tarjousten, bonuksien ja käyttöliittymän saamiseksi.

  Pelaajan suostumus.

  Esitellä pelaajalle tarjouksia, tarjouksia ja uusia palveluita/pelejä.

  Pelaajan suostumus.

  Osallistuaksesi mihin tahansa verkkokyselyyn tai -kyselyyn.

  Pelaajan suostumus.

  AML- ja due diligence -tarkoituksiin.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Sosiaalisen median markkinointi.

  Perusteltu etu (edistää WINZONin omia palveluita, kehittää WINZONin liiketoimintaa ja parantaa suhdetta pelaajaan kohdistetuilla tarjouksilla) TAI Pelaajan suostumus.

  Rekisteröintitiedot - nimi, sukunimi, tyttönimi (tarvittaessa), käyttäjätunnus, salasana, syntymäaika, syntymäpaikka (tarvittaessa), asuinmaa ja osoite (tarvittaessa), sukupuoli

  Rekisteröimään rekisteröidyn uudeksi pelaajaksi, tunnistamaan pelaajan ja vahvistamaan pelaajan, kun hän pääsee pelitililleen, jotta hän voi osallistua peleihin.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  AML ja due diligence -tarkoitukset. Suorita AML-tutkimuksia (esim. henkilöllisyyden, iän, osoitteen ja oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) ja muita tutkimuksia asiakassuhteen aikana.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Täyttääkseen Winzonin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille / lainvalvontaviranomaisille.

  Pelaajan suostumus.

  Tunnistaaksemme ja tutkiaksemme epäilyttävää toimintaa suojellaksemme liiketoimintaamme riskeiltä ja petoksilta.

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Voidaksemme noudattaa käyttöehtojamme.

  Perusteltu etu (varmistaa, että WINZON ylläpitää tarkkaa kirjaa WINZONin järjestelmästä).

  Transaktioiden ja vedonlyöntien seuranta ja arviointi, tällaisten tietojen valvonta ja vertailu tarkkuuden ja todentamisen varmistamiseksi kolmansien osapuolten kanssa.

  Oikeutettu etu (varmistetaan annettujen tietojen oikeellisuus ja laillinen luonne).

  Suorittaa tilastoanalyysi WINZONin nykyisten palveluiden/pelien parantamiseksi ja päivittämiseksi sekä päivitettyjen tai uusien pelien kehittämiseksi.

  Perusteltu etu (palveluraportit ja liiketoiminnan kehittäminen).

  Antaa pelaajan osallistua mihin tahansa mahdolliseen kanta-asiakasohjelmaan Winzonin verkkosivuilla.

  Perusteltu etu (kanta-asiakasohjelman tarkoitukset)

  Uutiskirjeen tilaaminen, kampanjat ja/tai postituslistalle lisääminen.

  Pelaajan suostumus.

  Pelaajan pelikäyttäytymisen/tottumusten ja toimintojen seuranta ja arviointi henkilökohtaisten tarjousten, bonuksien ja käyttöliittymän osalta.

  Pelaajan suostumus.

  Esitelläksesi pelaajatarjouksia, tarjouksia ja uusia palveluita/pelejä.

  Pelaajan suostumus.

  Osallistuaksesi mihin tahansa verkkokyselyyn tai -kyselyyn.

  Pelaajan suostumus.

  Talous- ja maksutiedot - taloudellinen tilanne (tiliote, mukaan lukien luvanvaraiset avoimet pankkiratkaisut, tulonlähde ja varallisuuden lähde - kopio pankkiilmoituksesta, maksutiliote jne.), pankin/maksupalveluntarjoajan tiedot, peitetty luotto korttitiedot (esim. luottokortin 4 viimeistä numeroa), maksutilin numero, pankkisiirtotiedot (pyynnöt ja käsiteltävät tiedot vaihtelevat maittain ja PSP maittain), kuten valuutta, sijainti, summa/arvo, pelaajan IP, käyttäjätunnus, tunnus, tapahtumatiedot (tapahtumahistoria, tapahtumayrityshistoria), todiste e-lompakon omistajuudesta, verotunniste, alueella sovellettava henkilötunnus, jos laki vaatii tai sallii

  Varmistaaksesi, että tapahtuma ei ole vilpillinen, ja suorita asiaankuuluva ristiintarkastus välttääksesi takaisinperinnön.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  AML ja due diligence -tarkoitukset. Suorita AML-tutkimuksia (esim. henkilöllisyyden, iän, osoitteen ja onko pelaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) ja muita tutkimuksia asiakassuhteen aikana.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Täyttääkseen WINZONin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille/lainvalvontaviranomaisille.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Tunnistaa ja tutkia epäilyttävää toimintaa WINZONin liiketoiminnan suojelemiseksi riskeiltä ja petoksilta.

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Transaktioiden ja vedonlyöntien seuranta ja arviointi, tällaisten tietojen valvonta ja vertailu tarkkuuden ja todentamisen varmistamiseksi kolmansien osapuolten kanssa.

  Perusteltu etu (varmistetaan annettujen tietojen paikkansapitävyys ja laillinen luonne).

  Suorittaa tilastoanalyysi WINZONin nykyisten palveluiden/pelien parantamiseksi ja päivittämiseksi sekä päivitettyjen tai uusien pelien kehittämiseksi.

  Perusteltu etu (palveluraportit ja liiketoiminnan kehittäminen).

  Jotta voit osallistua mihin tahansa mahdolliseen kanta-asiakasohjelmaan sivustollamme.

  Perusteltu etu (kanta-asiakasohjelman tarkoitukset).

  Maksutapahtumien suorittamiseen ja hallintaan.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  Vastuulliset pelitiedot - nimi, sukunimi, tyttönimi (tarvittaessa), posti-/asuinpaikka/vakituosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, syntymäpaikka (tarvittaessa), asuinmaa, tapahtumatiedot (tapahtumahistoria, tapahtumayrityshistoria), itsesulkeminen, tunnistus- ja vahvistustiedot

  WINZONin vastuullisen pelaamisen ja/tai itsensä sulkemisen velvoitteiden noudattaminen.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Vastuullinen peliprofilointi.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Markkinointitarkoituksiin tarvittavat tiedot – nimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, todistus suostumuksesta (tarvittaessa), todiste markkinointia vastaan, verkkosivuston tiedot ja verkkotunnisteet (kuten IP-osoite ja muut tiedot) pelaajan selaimen luoma

  Toimittaaksemme sinulle markkinointimateriaalia, jota olet meiltä pyytänyt tai jonka olemme muutoin valtuutettu lähettämään sinulle.

  Pelaajan suostumus (tarvittaessa) TAI oikeutettu etu (markkinointitarkoituksiin, jolloin WINZON ei vaadi Pelaajan suostumusta ja WINZONin palvelujen parantamiseen).

  Asiakaskokemuksesi personointiin.

  Pelaajan suostumus (tarvittaessa) TAI oikeutettu etu (markkinointitarkoituksiin, jolloin WINZON ei vaadi Pelaajan suostumusta ja WINZONin palvelujen parantamiseen).

  Online-toimintatiedot - liikennetiedot, maantieteelliset sijaintitiedot, blogit ja viestintätiedot

  Petosten havaitsemiseen ja estämiseen.

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Täyttääkseen WINZONin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille / lainvalvontaviranomaisille.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  AML ja due diligence -tarkoitukset. Suorita AML-tutkimuksia (esim. henkilöllisyyden, iän, osoitteen ja oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) ja muita tutkimuksia asiakassuhteen aikana.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Varmistaaksemme, että palvelujamme tarjotaan vain alueilla, joilla meillä on lupa toimia.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Itsestäänsulkemistiedot – tiedot, jotka koskevat sinua ja omaa poissulkemistasi, kuten Rekisteröintitiedot ja Yhteystiedot, ja itsesulkeutumistiedot, kuten syy, aloitus ja päivämäärä, itsesulkutyökalujen käyttö, kuten poissulkemiset, istuntorajoitus, menetysraja , panosrajoitus, talletusraja, todellisuuden tarkistus

  WINZONin vastuullisen pelaamisen ja/tai itsensä sulkemisen velvoitteiden noudattaminen.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Täyttääkseen WINZONin velvollisuudet raportoida sääntelyviranomaisille / lainvalvontaviranomaisille.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Hallita WINZONin suhdetta pelaajaan, kommunikoida pelaajan kanssa, tarjota pelaajalle pääsy WINZONin palveluihin ja mahdollisiin oheispalveluihin.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys TAI lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Tapahtuma- ja käyttötiedot – tiedot, jotka syntyvät käyttäessäsi palveluitamme ja sisältävät sinulle ja sinulta suoritetut maksut (talletukset, kotiutukset, epäonnistuneet talletukset ja käänteiset nostot) ja muita tietoja palveluista, jotka olet ostanut meiltä (kuten vedot, vedot (oikeat ja bonus), voitot ), tapahtuman päivämäärä ja kellonaika, pelitilin saldot (bonus ja oikeat), käytetyt bonukset (muunnos ja menettäminen), bonusten liikevaihto, bonussaldo, käytetyt kanavat, transaktiopelien pelaaja, kieli, maa

  Jotta pelaaja voi käyttää WINZONin palveluita.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  Maksutapahtumien käsittelyyn ja hallintaan.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  hallita WINZONin suhdetta pelaajaan, kommunikoida pelaajan kanssa, tarjota pelaajalle pääsy WINZONin palveluihin ja mahdollisiin oheispalveluihin

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys TAI lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  AML- ja due diligence -tarkoituksiin.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Vastuullinen peliprofilointi.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Asiakkaiden segmentointi suoramarkkinoinnin kautta lähetettävien räätälöityjen tarjousten ja bonuksien vuoksi.

  Perusteltu etu (edistää WINZONin omia palveluita, kehittää WINZONin liiketoimintaa ja parantaa suhdetta pelaajaan kohdistetuilla tarjouksilla).

  Kanta-asiakasohjelman tarkoituksena on (i) tarjota bonuksia ja muita pelaajaa kiinnostavia lahjoja, jotka perustuvat aiempiin bonuksiin tai lahjoihin, joista pelaaja on saattanut hyötyä, ja (ii) ottaa yhteyttä pelaajaan hänen haluamillaan yhteyskanavilla.

  Perusteltu etu (edistää WINZONin omia palveluita, parantaa pelaajan kokemusta WINZONin palveluista ja tarjota pelaajalle räätälöity kanta-asiakasohjelma).

  Asiakkaiden segmentointi kanta-asiakasohjelman tarkoituksia ja kohtuullisia uhkapelitarkoituksia varten.

  Lainmukaisen velvoitteen noudattaminen TAI oikeutettu etu (edistää WINZONin palveluita, parantaa pelaajan kokemusta WINZONin palveluista ja tarjota pelaajalle räätälöity kanta-asiakasohjelma).

  Kaupallinen liiketoiminta-analyysi standardi-, määräaikais- ja ad hoc -raporttien luomiseen.

  Perusteltu etu (kehittää WINZONin tuotteita/palveluita ja kasvattaa WINZONin liiketoimintaa).

  Verkkoanalytiikka.

  Perusteltu etu (kehittää WINZONin tuotteita/palveluita ja kasvattaa WINZONin liiketoimintaa).

  Pelisuositus.

  Perusteltu etu (tarjoaa räätälöityjä, laadukkaita kokemuksia pelaajille).

  Kirjautumistiedot – sisältää IP-osoitteen, kirjautumisesi (ensimmäinen kirjautuminen, viimeinen kirjautuminen, viimeinen epäonnistunut kirjautuminen), sisäänkirjautumisten keston, selaimen tyypin ja version, aikavyöhykeasetuksen ja sijainnin, selaimen lisäosien tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmän ja alusta ja muu tekniikka laitteessa, jolla käytät palveluitamme

  Rekisteröimään rekisteröidyn uudeksi pelaajaksi, tunnistamaan pelaajan ja vahvistamaan pelaajan, kun hän pääsee pelitililleen, jotta hän voi osallistua peleihin.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys.

  Tunnistaa ja tutkia epäilyttävää toimintaa WINZONin liiketoiminnan suojelemiseksi riskeiltä ja petoksilta.

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Profiilitiedot – sisältää pelitilisi sisäisiä huomautuksia, kiinnostuksen kohteita, mieltymyksiä, palautetta, tietoja tapahtumista, joihin olet osallistunut; mieltymyksesi sen suhteen, haluatko osallistua tapahtumiin ja minkä tyyppisiä tapahtumia haluat; kaikki bonus-/cashback-sopimukset tai bonusetuudet, joita sinulle on tarjottu tai joista olet hyötynyt; oletko saanut lahjoja ja/tai mieltymyksesi minkä tyyppisiä lahjoja haluaisit saada; mieltymyksesi yhteydenpitoon kanaviin; tietoa harrastuksistasi ja kiinnostuksen kohteistasi

  Hallita WINZONin suhdetta pelaajaan, kommunikoida pelaajan kanssa, tarjota pelaajalle pääsy WINZONin palveluihin ja mahdollisiin oheispalveluihin.

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys TAI lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  WINZONin omien palveluiden suoramarkkinointi – kanta-asiakasohjelma.

  Perusteltu etu (edistää WINZONin omia palveluita, kehittää WINZONin liiketoimintaa ja parantaa suhdetta pelaajaan kohdistetuilla tarjouksilla) TAI Pelaajan suostumus.

  Kanta-asiakasohjelman tarkoituksena on (i) tarjota bonuksia ja muita pelaajaa kiinnostavia lahjoja, jotka perustuvat aiempiin bonuksiin tai lahjoihin, joista pelaaja on saattanut hyötyä, ja (ii) ottaa yhteyttä pelaajaan hänen haluamillaan yhteyskanavilla.

  Perusteltu etu (edistää WINZONin omia palveluita, parantaa pelaajan kokemusta WINZONin palveluista ja tarjota pelaajalle räätälöity kanta-asiakasohjelma).

  Markkinointiviestinnän tiedot – sisältää toiveesi saada meiltä markkinointia (opt in/opt out), sekä yhteystietosi ja rekisteröintitietosi

  WINZONin omien palveluiden suoramarkkinointi – mukaan lukien bonukset ja tarjoukset.

  Oikeutettu etu (edistää WINZONin omia palveluita, kehittää WINZONin liiketoimintaa ja parantaa suhdetta pelaajaan) TAI Pelaajan suostumus.

  WINZONin omien palveluiden suoramarkkinointi – kanta-asiakasohjelma.

  Perusteltu etu (edistää WINZONin omia palveluita, kehittää WINZONin liiketoimintaa ja parantaa suhdetta pelaajaan kohdistetuilla tarjouksilla) TAI Pelaajan suostumus.

  Analytics-tiedot – sisältää erilaisia tietoja, jotka on luotu verkkosivustojemme ja palveluidemme käytöstä, kuten pelaajatunnuksesi, kieli, sijainti, selaintiedot, käytetyt kampanjat, käytetyt kanavat, laite, maksupalveluntarjoaja, tapahtuma- ja käyttötiedot sekä online-tilassa hankintaanalytiikka myös vieraillut sivut, napsautetut postikortit, vierityssyvyys. Tietyt tiedot kerätään käyttämällä evästeitä ja/tai vastaavaa seurantatekniikkaa (katso lisäosio "Evästeet")

  Kaupallinen liiketoiminta-analyysi standardi-, määräaikais- ja ad hoc -raporttien luomiseen.

  Perusteltu etu (kehittää WINZONin tuotteita/palveluita ja kasvattaa WINZONin liiketoimintaa).

  Verkkoanalytiikka.

  Perusteltu etu (kehittää WINZONin tuotteita/palveluita ja kasvattaa WINZONin liiketoimintaa).

  Muut viestintätiedot – luotu osana viestintää kanssamme (nauhoitettujen puheluiden, chattien, sähköpostien tai tekstiviestien kautta jne.), joka voi sisältää erilaisia tietoja, kuten verkkoviestintätietoja, viestinnän sisältöä, mukaan lukien aikomukset, kiinnostuksen kohteet, valitukset, mieltymykset sekä sisäisenä viestinänä ja muistiinpanoina

  hallita WINZONin suhdetta pelaajaan, kommunikoida pelaajan kanssa, tarjota pelaajalle pääsy WINZONin palveluihin ja mahdollisiin oheispalveluihin

  Sopimukseen perustuva välttämättömyys TAI lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Tunnistaa ja tutkia epäilyttävää toimintaa WINZONin liiketoiminnan suojelemiseksi riskeiltä ja petoksilta.

  Perusteltu etu (petosten havaitseminen ja estäminen).

  Pelitoiminnan tunnistaminen ja tutkiminen vastuullista pelaamista varten.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

  Vastuullinen peliprofilointi.

  Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

 5. Tiedon erityisluokat

  Emme kerää sinusta mitään erityisluokkia (tämä sisältää tietoja rodustasi tai etnisestä taustastasi, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksistasi, seksuaalisesta elämästäsi, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliittojen jäsenyydestä, terveydestäsi sekä geneettisistä ja biometrisista tiedoistasi). Kokemuksemme perusteella emme kuitenkaan voi sulkea pois sitä, että voit oman harkintasi mukaan lähettää meille tällaisia tietoja kommunikoidaksesi kanssamme.

  Huomaa, että vaikka henkilöllisyystodistuksia käsitellään, niissä olevia kuvia ei käsitellä teknisesti yksilöllisen tunnistevastaavuuden mahdollistamiseksi tai vahvistamiseksi. Siksi tällaisia tietoja ei pidetä biometrisinä tiedoina (erityinen tietoluokka).

 6. Tietojen vastaanottajien/käsittelijöiden luokat ja tiedonsiirto

  Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tällainen luovuttaminen ole tarpeen peleihin tai vedonlyöntiin liittyvien pyyntöjesi käsittelemiseksi; tai ellei laki sitä edellytä; tai ellei meidän tarvitse tehdä niin täyttääksemme vastuullisesti meille asettamamme petostentorjunta- ja rahanpesun vastaiset velvoitteet.

  Koska WINZONin liikekumppanit tai tavarantoimittajat tai palveluntarjoajat voivat olla vastuussa tietyistä verkkosivuston yleisen toiminnan tai toiminnan ja palvelutarjonnan osista, henkilötietoja voidaan luovuttaa heille edellä mainittuja tarkoituksia varten WINZONin puolesta. WINZONin työntekijöillä, tietyssä asiakastuessa, maksutiimillä ja muilla työntekijöillä on myös pääsy henkilötietoihisi suorittaakseen tehtäviään ja tarjotakseen sinulle apua ja palvelua.

  Henkilötietojen vastaanottajien yleiset luokat on esitetty alla:
  - pelien tarjoajat pelien tarjoamiseksi ja riskinhallintatarkoituksiin,
  - maksupalveluntarjoajat/pankit suorittamaan maksutapahtumia (talletukset ja nostot),
  - markkinointitoimittajat ja markkinointikumppanit, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tytäryhtiöt suorittamaan tiettyjä markkinointitoimia WINZONin puolesta,
  - markkinointikonsultit, jotka antavat markkinointineuvoja WINZONille,
  - palveluntarjoajat, jotka teknisesti mahdollistavat viestinnän kanssasi (sähköpostilla, chatilla, tekstiviestillä, puhelimitse),
  - tekniset toimittajat tukemaan verkkosivuston ja teknisten järjestelmien toimintaa (sekä etu- että takapää),
  - tietokannan tekniset ylläpitäjät ylläpitämään tietokannan toimintaa,
  - AML-palveluntarjoajat, jotka tarjoavat ja/tai käsittelevät tiettyjä tietoja AML-velvoitteidemme noudattamiseksi,
  - palveluntarjoajat, jotka liittyvät kanta-asiakasohjelmaamme liittyviin sähköpostiviesteihin, matkoihin ja/tai lahjojen ja lahjojen toimittamiseen tai järjestämiseen ja varaamiseen (jos sellaisia on),
  - pilvipalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat pilvipohjaisia palveluita, kuten tiettyjen ohjelmistojen tallennusta tai isännöintiä,
  - palveluntarjoajat data-analytiikkaa ja/tai business intelligenceä varten,
  - luottoluokituslaitokset, petosten havaitsemisvirastot, AML-toimistot petosten havaitsemiseen ja valvontaan, pelitilisi ja siihen liittyvien tapahtumien käsittelyssä,
  - WINZON-konserniin kuuluvia yrityksiä tarjoamaan tiettyjä palveluita/tukea Winzonin toiminnoilla,
  - ammatilliset neuvonantajat, mukaan lukien lakimiehet, pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutuksenantajat, jotka tarjoavat konsultti-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluita,
  - mahdolliset ja olemassa olevat kumppanit ja/tai sijoittajat (mukaan lukien rahoittajat) henkilötietojen yhteydessä yrityksen arvona/omaisuutena,
  - mahdollinen seuraaja neuvottelujen aikana tai seuraajakokonaisuus liiketoiminnan siirtymävaiheessa, kuten sulautuminen, yrityssaneeraus tai koko liiketoimintamme tai osan hankinnasta toiselle yhtiölle, ja yrityksen rahoittaja (tai mahdollisesti rahoittava) WINZON ja/ tai sen konserniyhtiöitä.

  Voimme luovuttaa henkilötietojasi edellä mainituille vastaanottajaryhmille meidän ja kunkin vastaanottajan välisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

  Voidaksemme tarjota sinulle tehokkaan palvelun, me ja/tai palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietojasi maasta toiseen maailmanlaajuisesti.
  - Jos siirrämme tietoja ETA/EU:n ulkopuolelle/sisällä, noudatamme EU-lainsäädännön edellyttämiä siirtoprotokollia. Henkilötietojasi siirretään vain ETA/EU:n tai muun ETA:n/EU:n ulkopuolisen maan ulkopuolelle, jonka Euroopan komissio on katsonut tarjoavan riittävän suojan tason (kutsutaan myös "valkoisen listan maat") seuraavissa olosuhteissa: kun olet nimenomaisesti antanut meille luvan tehdä niin; kun sinun ja WINZONin välillä solmitun sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano on välttämätöntä; tai noudattaa kaikkia laillisia velvoitteita tai velvollisuuksia.
  - Jos henkilötietoja siirretään ETA/EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että kaikki asianmukaiset suojatoimenpiteet ja toimenpiteet toteutetaan tarpeen mukaan, mukaan lukien Euroopan komission hyväksymät erityissopimukset.

  1. Käsittely konserniyhtiöiden/muiden merkkien toimesta

   Soveltuvin osin henkilötietojasi jaetaan myös muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa lakisääteisten velvoitteiden ja/tai lisenssiehtojemme noudattamiseksi ja/tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi. Samoin samoihin tarkoituksiin WINZON jakaa tietosi muiden tuotemerkkien ja vastaavien tuotemerkkien omistajien kanssa (jos sellaisia on, joita käytetään WINZONin lisenssillä.

  2. Maksupalveluntarjoajien ja pankkien käsittely

   WINZON käyttää useita maksupalveluita ja pankkeja. Tietosi voidaan tallentaa sekä WINZON-järjestelmiin että maksupalveluntarjoajien ja pankkien järjestelmiin. Käsiteltyjen tietojen osalta kukin osapuoli toimii riippumattomana vastuullisena elimenä pykälän mukaan. 4 nro 7 GDPR. Jos sinulla on kysyttävää maksupalveluntarjoajien ja pankin tietosuojasta, voit ottaa suoraan yhteyttä maksupalveluntarjoajiin ja pankkiin. Tietojen käsittely maksujen yhteydessä perustuu pykälän 1 momenttiin. 6 b), f) GDPR. Suosittelemme myös tutustumaan asianomaisten maksupalveluntarjoajien ja/tai pankin tietosuojasäännöksiin.

  3. Todennuspalveluntarjoajien suorittama käsittely, PEP- ja pakoteluetteloiden tarkistukset, petostentorjunta

   Siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tai muutoin oikeus tarkistaa ja varmistaa henkilöllisyytesi, mukaan lukien ikäsi, syntymäpaikkasi, asuinpaikkasi, kansalaisuus ja muut tiedot, pidätämme oikeuden tarkistaa ja vahvistaa nämä tiedot seuraavien yritysten avulla: varmennuspalveluntarjoajat - oikeutettujen etujemme turvaamiseksi. Lisäksi voimme käyttää näitä yrityksiä suorittamaan tarvittavat maksutilin ja maksutavan tarkistaminen, mukaan lukien varojen ja taloudellisten resurssien alkuperä.
   - SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, Saksa. Huomaa, että tarkistamme henkilöllisyytesi ja maksutilisi sekä suoritamme luottotarkastuksen SCHUFA:n avulla; lisätietoja SCHUFA:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.schufa.de/;
   - SUM AND SUBSTANCE LTD, 30 St. Mary Axe, Lontoo, Englanti, EC3A 8BF, UK. SUM & SUB tarjoaa tunnistuspalveluita. Lisätietoja SUM & SUB:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://sumsub.com/.

   Tätä tarkoitusta varten välitämme antamasi tiedot edellä mainituille yrityksille. Yritykset suorittavat sitten vastaavan tarkastelun ja todentamisen. Tällä tavalla saamamme tiedot ovat perustana päätöksellemme sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Lisäksi on WINZONin oikeutetun edun mukaista käsitellä edelleen näiltä palveluntarjoajilta saatuja tietoja tutkintatarkoituksiin, petosten estämiseksi ja sääntelyviranomaisten tiedustelujen tai toimitusten täyttämiseksi.

   Siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tai muutoin oikeus tarkistaa, oletko PEP etkä ole pakoteluetteloissa, pidätämme oikeuden tarkistaa meille toimittamasi tietosi seuraavan yrityksen avulla turvataksemme oikeutettuja etujamme.
   - Global Data Consortium, Inc., 19 W. Hargett St, 6th Floor, Suite 602, Raleigh, NC 27601, USA. GDC tarjoaa PEP-tietokannan ja pakoteluetteloiden tarkistuksen. Lisätietoa GDC:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.globaldataconsortium.com/.
   - dilisense GmbH, Weinbergstrasse 131, 8006 Zurich, Switzerland. GDC offers PEP database and Sanctions Lists check. Further information on GDC’s activities can be found on the Internet at https://dilisense.com.

   Tällä tavalla saamamme tiedot ovat perustana päätöksellemme sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Lisäksi on WINZONin oikeutetun edun mukaista käsitellä edelleen näiltä palveluntarjoajilta saatuja tietoja tutkintatarkoituksiin, petosten estämiseksi ja sääntelyviranomaisten tiedustelujen tai toimitusten täyttämiseksi.

   Käsitelläksemme yllä mainittuja henkilötietoja edellä mainittujen todennuspalveluntarjoajien ja/tai palveluntarjoajien kautta, jotka tarjoavat PEP- ja/tai pakoteluettelon tarkistuksia, pidätämme oikeuden myöntää pääsyn tietoihisi, jotka olet antanut meille seuraavan yhdyskäytäväpalveluntarjoajan apua oikeutettujen etujemme turvaamiseksi.
   - DEVCODE IDENTITY AB, Sveavägen 49, 113 59 Tukholma, Ruotsi. DEVCODE IDENTITY AB:tä käytetään pääasiassa tallentamiseen, organisointiin, jäsentelyyn ja julkistamiseen lähettämällä ne edellä mainituille varmennuspalveluntarjoajille ja/tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat PEP- ja/tai sanktioluettelotarkistuksia. Lisätietoja DEVCODE IDENTITY AB:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.devcodeidentity.com/.

   Pidätämme myös oikeuden tehdä milloin tahansa turvatarkastuksia henkilöllisyytesi, ikäsi, kirjautumistietosi ja muiden tietojesi oikeellisuuden varmistamiseksi sekä tarkistaaksemme, voivatko palveluidemme käyttösi ja rahatapahtumasi rikkoa käyttöehtojamme ja sovellettavia lakeja. . Turvatarkistukset voivat sisältää tietoja mahdollisista vilpillisistä toimista tai muita tietojesi vahvistuksia kolmannen osapuolen tietokantoja käyttäen. Jos meillä on GDPR:n artiklan 6 f) mukainen oikeutettu etu, voimme käyttää sinusta kerättyjä tietoja ja välittää ne kolmansille osapuolille, jos tämä on tarpeen turvatarkastuksia varten tai jos katsomme tämän olevan tarpeellisia palveluitamme käyttäessäsi antamiesi tietojen tarkistamiseksi. Tarvittaessa tähän voi sisältyä näiden tietojen siirtäminen ulkomaille, myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

   Jos esimerkiksi epäillään rikkoneen käyttöehtojamme tai soveltuvia lakeja (esimerkiksi kun epäilemme, että rikos on saatettu tapahtua), tai petoksen tai muun rikollisen toiminnan estämiseksi, havaitsemiseksi tai estämiseksi, me on oikeus:
   - välitä tietosi viranomaisille,
   - jakaa kaikki tietosi asianomaisille rahapelialan sääntelyviranomaisille ja muille asiaankuuluville elimille, kuten urheilun rehellisyyttä edustaville virastoille tai niihin liittyville yhdistyksille, jos tämä on lain sallimaa,
   - jakaa tietosi asiaankuuluvien lainvalvonta- ja/tai rikostutkintaelimien tai -organisaatioiden kanssa ja avustaa niitä kaikenlaisessa toimintaasi koskevissa tutkimuksissa,
   - vastata kaikkiin tuomioistuimen haasteisiin tai määräyksiin tai vastaaviin henkilötietopyyntöihin.

   Lisäksi voimme kerätä taustatietojasi käyttämällä niin kutsuttuja OSINT-analyysejä (Open-Source Intelligence), jotka on kerätty julkisista lähteistä (esim. Google-hausta, kaikista sosiaalisen median palveluista, kuten Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn sekä muut palvelut/sivustot).

   Nämä palveluntarjoajat voivat tallentaa tiedustelut varmennuspalveluntarjoajille sekä PEP-tilan ja pakoteluetteloiden tarkistuspalveluntarjoajille ja muille kolmansille osapuolille, jotka olemme osana edellä mainittuja tarkastuksia. Kulloinenkin palveluntarjoaja on (erillinen) vastuussa tästä varastoinnista 1 artiklan mukaisesti. 4 nro 7 GDPR. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta edellä mainituissa palveluntarjoajissa, voit ottaa suoraan yhteyttä yllä mainittuihin palveluntarjoajiin.

  4. Käsittely kansallisissa itsesulkurekistereissä

   Jos pelaaja on rekisteröity kansalliseen itsesulkurekisteriin (sis. rajoituksetta OASIS, GAMSTOP jne.), kyseisestä rekisteristä vastaanotetaan myös tiettyjä itsesulkutietoja. Erityisesti tiedot siitä, oletko/et ole itsesi poissuljettu. Nämä tiedot vastaanotetaan, kun kirjaudut sisään. Rekisteröityminen tällaiseen rekisteriin tarkoittaa, että et voi rekisteröityä meille, etkä voi kirjautua pelitilillesi. Sinulle ei myöskään lähetetä kaupallisia viestejä, jotka on suunnattu sinulle henkilökohtaisesti.

   Jos itsesulkevia rekistereitä perustavat kansalliset lait edellyttävät itsesulkeutumistietojen luovuttamista, luovuttamista tai päivittämistä, meillä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä kyseisestä rekisteristä vastaavalle viranomaiselle kaikki tiedot ja tiedot sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, kuten tiedot pelaajista, jotka ovat päättäneet käyttää itsesulkutyökaluja, sekä pelaajia, jotka ovat valinneet pelitilin myöhemmän uudelleenaktivoinnin.

   Tietojen käsittely edellä mainittujen tarkastusten yhteydessä tapahtuu 1999/2004 8 momentin perusteella. 6 c), f) GDPR.

  5. OASIS- ja LUGAS-käsittely (koskee saksalaisia pelaajia)

   Sikäli kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tai muutoin oikeus tarkistaa, ettet ole tällä hetkellä itse suljettu (itseestetty) pelaamasta Saksassa (OASIS) ja varmistaa, että Saksan vastaavien pelilakien määräämää talletusrajaa noudatetaan ja että et kirjaudu sisään useammalla kuin yhdellä operaattorilla kerrallaan (LUGAS), pidätämme oikeuden käsitellä näiden järjestelmien pyytämiä tietoja Saksassa.

   Tätä tarkoitusta varten välitämme antamasi tiedot yllä mainittuihin järjestelmiin. Tämän jälkeen järjestelmät suorittavat vastaavan tarkistuksen ja todentamisen. Tällä tavalla saamamme tiedot ovat perustana päätöksellemme sopimussuhteen perustamisesta, täytäntöönpanosta tai päättämisestä. Lisäksi on WINZONin oikeutetun edun mukaista jatkaa näistä järjestelmistä saatujen tietojen käsittelyä tutkintatarkoituksiin, petosten estämiseksi ja sääntelyviranomaisten tiedustelujen tai toimitusten täyttämiseksi.

  6. Käsittely muiden kolmansien osapuolten toimesta

   Täydellisyyden vuoksi laajennamme kuvausta joistakin yllä olevassa osiossa 6 olevista henkilötietojen vastaanottajaluokista, jotka ovat:
   - Kirjautumisprosessin yksinkertaistamiseksi erillinen prosessi, kuten i) pankkitunnus tai vastaava, ii) Facebook connect, iii) Google-sisäänkirjautuminen, iv) Apple Pay, v) Trustly tai vi) vastaava Pay & Play -vaihtoehto , voidaan käyttää lähteenä tunnistamiseen ja todentamiseen. Jos tällaista prosessia käytetään, kun olet antanut käyttöoikeuden ja tarvittavat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä, henkilötiedot (rekisteröintitiedot ja yhteystiedot) syötetään automaattisesti pelaajaprofiiliin kolmannen osapuolen lähteestä helpottamaan rekisteröintiäsi. Tällaisia tietoja käytetään tässä tietosuojakäytännössä tarkemmin määritellyllä tavalla.
   - Kaapataksemme, tallentaaksemme ja mahdollistaaksemme reaaliaikaisen haun ja lokianalyysin keskitetysti mistä tahansa yrityksemme IT-infrastruktuurin ja -sovellusten komponentista, käytämme Graylog, Inc:n palveluita. Lisätietoja Graylog, Inc:n toiminnasta löytyy Internetistä osoitteesta https://www.graylog.org/privacy-policy/.
   - Voimme jakaa tietosi sekä kolmansien osapuolien kanssa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikki WINZONin kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat tai WINZONin sidoksissa olevat yritykset tai yrityksemme tai minkä tahansa WINZON-konserniin kuuluvan yrityksen mahdolliset tai olemassa olevat ostajat tai sijoittajat tai sidoksissa WINZONiin, jolle voimme luovuttaa, siirtää, myydä tai yhdistää osia toiminnoistamme, liiketoiminnastamme, omaisuudestamme tai uudelleenjärjestelyn seurauksena. Vaihtoehtoisesti voimme pyrkiä hankkimaan muita yrityksiä tai sulautumaan niihin. Jos liiketoiminnassamme tapahtuu muutos, uudet omistajat voivat käyttää henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

 7. Ulkoiset linkit

  Jos kolmansien osapuolien linkkejä on saatavilla, ota huomioon, että kun linkkiä napsautetaan, meillä ei ole enää vaikutusta siihen, mitä tietoja tämä palveluntarjoaja kerää ja käyttää. Tarkemmat tiedot tietojen keräämisestä ja käytöstä löydät kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytännöstä. Koska WINZON ei hallitse tietojen keräämistä ja käyttöä tässä suhteessa, WINZON ei voi ottaa tästä mitään vastuuta.

 8. Tietojen säilytysaika

  Kaikki säilyttämämme henkilötiedot suojataan parhaalla mahdollisella tavalla ja niitä käytetään vain sovellettavien tietosuojalakien ja muiden sovellettavien lakien kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin.

  WINZON säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen (ottaen huomioon tarkoitus, jota varten ne alun perin hankittiin). Kriteerit, joita käytämme määrittämään, mikä on "tarpeellista", riippuvat kyseisistä henkilötiedoista ja erityisestä suhteesta, joka meillä on sinuun (mukaan lukien sen kesto). Yleensä normaali käytäntömme on selvittää, onko olemassa jokin tietty EU:n ja/tai Maltan ja/tai Saksan laki (esimerkiksi vero- tai rahanpesulaki tai pelaamiseen liittyvät lait), jotka sallivat tai jopa velvoittavat meitä säilyttämään tiettyjä henkilötietoja. tietyn ajan (jolloin säilytämme henkilötietoja tällaisen lain määräämän enimmäisajan). Esimerkiksi kaikki tiedot, joita voidaan pitää "kirjanpitorekistereinä", on säilytettävä 10 vuotta, kaikki tiedot, joita voidaan pitää "AML-tietueina", on säilytettävä 5 vuotta siitä päivästä alkaen, jolloin sinä ja me päättyvät, pelaajien vuorovaikutustiedot ja jos vuorovaikutus on suljettu pois, syyt tähän (rajoittamatta AML-lainsäädännön vaatimuksia) on säilytettävä vähintään 2 vuotta viimeisen vuorovaikutuksen päivämäärästä.

  Jos emme enää tarvitse tietojasi, poistamme kyseiset henkilötiedot turvallisesti tai anonymisoimme. Aina kun emme ole mahdollista tai mahdollista käyttää anonyymejä ja/tai anonymisoituja tietoja (tavalla, joka ei tunnista verkkosivuston käyttäjiä tai palveluidemme asiakkaita), olemme kuitenkin sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi. henkilötiedoistasi aina.

  Pelitilisi ja siihen liittyvien tapahtumien käsittelyssä saatamme turvautua luottoluokituslaitoksiin, petosten havaitsemiseen ja rahanpesun torjuntaan keskittyviin virastoihin. Nämä virastot voivat pitää kirjaa tiedoistasi. Täten suostut sellaisiin tietojen paljastamiseen ja siihen, että kolmannet osapuolet pitävät tällaisia tietoja.

 9. Evästekäytäntö

  Jotta vierailustasi verkkosivustoilla olisi käyttäjäystävällisempi, pysyäksemme kirjaa verkkosivustolla käynneistä ja parantaaksemme palvelua, keräämme selaimeltasi lähetetyn pienen tiedon, jota kutsutaan "evästeeksi". Nämä työkalut eivät kuitenkaan anna meille mitään käyttäjien henkilötietoja. Sen sijaan saamme vain tilastotietoja WINZONin tarjoamien palvelujen käytöstä. Näin voimme oppia esimerkiksi, mikä sisältö on erityisen suosittua, milloin palveluita käytetään erittäin intensiivisesti, mistä kaupungeista ja osista maailmaa käyttäjät käyttävät palveluita ja mitä selaimia ja käyttöjärjestelmiä käyttäjät yleensä käyttävät. palvelut. Käytämme näitä tietoja parantaaksemme jatkuvasti näiden palvelujen teknisiä, luovia ja toimituksellisia puolia ja tehdäksemme näistä palveluista käyttäjien kannalta mukavampia. Voimme optimoida web-suunnittelun selaintyyppejä ja käyttöjärjestelmiä koskevien tilastotietojen perusteella. Verkkoanalytiikkaan käytetyt työkalut koskevat seuraavia palveluita.

  Ilmoitamme täten, että WINZONin verkkosivustot ja sovellukset käyttävät Google Analyticsia, Google Inc:n ("Google") verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat käyttäjän laitteelle tallennettuja tiedostoja, joiden avulla voidaan analysoida käyttäjän verkkosivun käyttöä. Evästeen tuottama tieto käyttäjän tämän verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoite) välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne.

  Jos tällä verkkosivustolla aktivoidaan IP-anonymisointipalvelu, Google lyhentää käyttäjän IP-osoitetta Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueen valtioissa. Vain harvoissa tapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. IP-anonymisointi on aktiivinen tällä sivustolla. Google käyttää Google Analyticsin keräämiä tietoja arvioidakseen käyttäjän verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta sekä tarjotakseen muita verkkosivustoon ja internetin käyttöön liittyviä palveluita sivuston ylläpitäjälle.

  Google ei missään olosuhteissa linkitä muita tietojaan käyttäjän IP-osoitteeseen. Asiakas voi estää evästeiden tallentamisen käyttämällä selaimensa vastaavia asetuksia. On kuitenkin huomattava, että asiakas ei välttämättä pysty käyttämään kaikkia WINZONin tarjoamien palveluiden toimintoja kokonaisuudessaan, jos asiakas niin haluaa. Lisäksi käyttäjä voi estää Google Analyticsia keräämästä tietoja jatkossa asentamalla seuraavan selaimen lisäosan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi.

  Käyttäjä voi estää Google Analyticsia keräämästä tietoja tällä verkkosivustolla jatkossa napsauttamalla tätä linkkiä: Aseta Google Analyticsin kieltäytymiseväste. Tämä on vaihtoehto selaimen lisäosalle, ja sitä voidaan käyttää mobiililaitteiden selaimissa. Tämä kieltäytymisvaihtoehto koskee vain käytettävää selainta ja tätä verkkotunnusta. Kun käyttäjä napsauttaa yllä mainittua linkkiä, hänen laitteelleen asetetaan opt-out-eväste. Jos evästeet poistetaan selaimesta, käyttäjän on napsautettava linkkiä uudelleen nollatakseen opt-out-evästeen.

  Käyttäjä voi myös estää tietojen keräämisen Google Analyticsin kautta jatkossa WINZONin tarjoamissa sovelluksissa poistamalla Google Analyticsin käytöstä kyseisen sovelluksen asetuksista.

  Käyttämällä WINZONin tarjoamia palveluita käyttäjä suostuu siihen, että Google käsittelee hänen tietojaan yllä kuvatulla tavalla ja yllä mainittuun tarkoitukseen.

  Demografisia tietoja ja kiinnostuksen kohteita kerätään myös Google Analyticsin kautta. Tämän ominaisuuden avulla voimme tarkastella anonyymejä ja laajoja tietoja verkkosivuston vierailijoiden sukupuolesta, iästä ja kiinnostuksen kohteista. Tiedot kerätään ensimmäisen osapuolen evästeiden (kuten Google Analytics -evästeen) ja kolmannen osapuolen evästeiden (kuten DoubleClick-evästeen) avulla.

  Jos verkkosivustolla tai sovelluksissa on toimintahäiriö, meille lähetetään teknisiä tietoja, jotta ongelman syy voidaan selvittää. Myös henkilötietoja voidaan lähettää meille samasta syystä. Käytämme näitä tietoja parantaaksemme jatkuvasti palveluidemme teknisiä puolia ja tehdäksemme palveluistamme käyttökelpoisempia.

  Lisätietoja saat osoitteestamme Evästekäytäntö.

 10. Sinun oikeutesi

  WINZON sitoutuu auttamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, jos päätät käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi. Tietyissä tapauksissa saatamme joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin hyväksymme pyyntöösi käyttääksemme asiaankuuluvia oikeuksia.

  1. Käyttöoikeus
  2. Sinulla on oikeus kysyä meiltä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, sinulla on oikeus saada nämä henkilötiedot sekä seuraavat tiedot:

   • Mitä henkilötietoja meillä on,
   • Miksi käsittelemme niitä,
   • Kenelle paljastamme ne,
   • Kuinka kauan aiomme säilyttää niitä (jos mahdollista),
   • Siirretäänkö ne ulkomaille ja mitä takeita otamme niiden suojelemiseksi,
   • Mitkä ovat oikeutesi,
   • Kuinka voit tehdä valituksen,
   • Mistä saimme henkilötietosi ja
   • Olemmeko tehneet automatisoitua päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi), sekä siihen liittyvät tiedot.
  3. Oikeus oikaisuun
  4. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan ja/tai täydentämään sinua koskevat epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot.

  5. Poisto-oikeus ("oikeus tulla unohdetuksi")
  6. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ja me toimimme ilman aiheetonta viivytystä, mutta vain, jos:

   • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
   • Olet peruuttanut suostumuksesi (niissä tapauksissa, joissa käsittelemme suostumuksesi perusteella) eikä meillä ole muuta laillista perustetta käsitellä henkilötietojasi; tai
   • Sinun on onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi vastustaa (kuten alla on selitetty); tai
   • Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti; tai
   • Meillä on oikeudellinen velvoite; tai
   • Tiettyihin lasten oikeuksiin liittyy erityisolosuhteita.

   Joka tapauksessa emme ole lain mukaan velvollisia noudattamaan poistopyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä meille asetetun oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

  7. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  8. Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Voit kuitenkin käyttää tätä oikeutta vain, jos:

   • Henkilötietojesi paikkansapitävyys on kiistanalainen (katso oikeus tietojen oikaisemiseen yllä) ajanjakson, jonka aikana voimme varmistaa henkilötietojesi oikeellisuuden; tai
   • Käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai
   • Emme enää tarvitse henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, mutta tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
   • Olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa, ja oikeutettujen perusteiden tarkistaminen vastustajasi ohittamiseksi odottaa.

   Jos käytät tätä oikeuttasi onnistuneesti, voimme käsitellä henkilötietojasi vain:

   • Jos meillä on suostumuksesi; tai
   • Oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
   • Toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi; tai
   • Tärkeistä yleisen edun vuoksi.
  9. Oikeus tietojen siirrettävyyteen
  10. Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilötietosi, jotka olisit aiemmin toimittanut meille. Toimitamme sinulle tällaiset tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa tai (jos se on teknisesti mahdollista) saatamme lähettää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

   Voit käyttää tätä oikeutta vain, jos:

   • Käsittely perustuu suostumukseesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseen; ja
   • Käsittely tapahtuu automatisoiduin keinoin.
  11. Oikeus vastustaa käsittelyä
  12. Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos käsittelemme henkilötietojasi vain jollakin seuraavista tarkoituksista:

   • Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi; tai
   • Kun käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen laillisten etujen toteuttamiseksi.

   Käsittely lopetetaan vain, jos rekisterinpitäjä ei ole esittänyt pakottavia ja oikeutettuja syitä, jotka painavat sinun pyynnössäsi esittämiäsi vastalauseita ja jotka edellyttävät käsittelyn jatkamista.

   Jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

   Kaikissa muissa paitsi edellä luetelluissa tapauksissa tämä yleinen vastustusoikeus ei ole voimassa

  13. Tee valitus valvontaviranomaiselle
  14. GDPR:n artiklan 77 mukaisesti sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-maassa, jossa asut, olet työpaikkasi tai jossa väitetty loukkaus on tapahtunut. Löydät luettelon kunkin EU-maan tietosuojaviranomaisista täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. Mitä voimme tarvita sinulta

  Kun käytämme oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä, saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja auttaaksemme meitä vahvistamaan henkilöllisyytesi ja varmistamaan oikeutesi päästä käsiksi henkilötietoihisi (tai käyttää muita oikeuksiasi). Tämä on turvatoimenpide, jolla varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme sinulta lisätietoja pyyntöösi liittyen vastauksemme nopeuttamiseksi.

  Käytämme pyynnössäsi antamiasi henkilötietoja vain henkilöllisyytesi tai pyynnön esittämisoikeutesi vahvistamiseen. Vältämme mahdollisuuksien mukaan pyytämästä sinulta lisätietoja vahvistusta varten. Jos emme kuitenkaan pysty vahvistamaan henkilöllisyyttäsi jo ylläpitämiemme tietojen perusteella, voimme pyytää sinua antamaan lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi sekä turvallisuus- tai petostentorjuntatarkoituksiin. Poistamme tällaiset lisätiedot heti, kun saamme vahvistuksenne valmiiksi.

  Sinulla on oikeus nimetä valtuutettu edustaja tekemään GDPR:n mukainen pyyntö puolestasi. Saatamme evätä pyynnön sellaiselta valtuutetulta edustajalta, joka ei toimita todisteita siitä, että hänellä on pätevä valtuutus toimia puolestasi GDPR:n mukaisesti.

 12. Eri merkit

  WINZON harjoittaa pelitoimintaansa myös muiden tuotemerkkien ja tavaramerkkien alla. Voidaksemme käyttää tässä tietosuojakäytännössä annettuja oikeuksiasi ja vastataksemme selkeyden ja luettavuuden vuoksi täytämme aluksi pyynnöt koskien tietoja, joita käsitellään sen tuotemerkin alla, josta pyyntö on peräisin. Jos haluat, että pyyntösi täytetään kaikkien niiden tuotemerkkien osalta, joiden suhteen WINZON harjoittaa liiketoimintaansa, muista merkitä tämä pyyntöösi.

 13. Aikaraja vastaamiseen

  Pyrimme vastaamaan kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa (ellei laki edellytä lyhyempää ajanjaksoa). Joskus voi kestää yli kuukauden, jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet tehnyt useita pyyntöjä. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.